Algemene Ledenvergadering 26 januari

jan 21, 2015

Het bestuur van het NTC-Luxemburg asbl heeft het genoegen alle ouders uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:

maandag 26 januari a.s. om 20.15 uur
op de NTC locatie Grund, Bisserweg 12 Luxemburg

U bent allen van harte welkom.

Omdat het NTC nieuwe bestuursleden nodig heeft, komen wij met name graag in contact met ouders die een bestuursfunctie willen bekleden.

Lees ook