Het huidige bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat voor het nieuwe bestuursjaar een voltallig bestuur beschikbaar is. Om het NTC ook op lange(re) termijn goed bemand en bestuurd te houden, hopen wij op de ALV en daarbuiten zoveel mogelijk betrokken ouders te ontmoeten die willen meepraten en beslissen over het NTC onderwijs voor hun kinderen. Aarzelt u niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden.   U vindt alle contactgegevens in de schoolgids of hier.