Bericht van de Ambassade: Koningsdag 2016!

apr 11, 2016

KONINGSDAG 2016

Ter gelegenheid van Koningsdag hebben de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden en zijn echtgenote mevrouw Terry Kok- van de Kemp de eer u uit te nodigen  voor een receptie op

dinsdag 26 april   a.s.
van 12:00 uur  tot 14:00 uur

Residentie 'Bricherhaff'
138 rue des Muguets te  L- 2167 Weimershof

Aanmelding verplicht vóór 20 april 2016 : lux@minbuza.nl <mailto:lux@minbuza.nl> of tel: 22.75.70.22

Lees ook