nvl

Twee classic teams Holland I & II

Na het overweldigende succes van de voorgaande jaren nemen we wederom deel aan dit breedgedragen nationale evenement voor het goede doel: Fondation contre le Cancer!

Dit jaar hebben we twee klassieke Holland Teams ingeschreven en zullen we gezamenlijk gedurende 12 uur rennen/lopen met minimaal 24 en maximaal 48 lopers! Zoals altijd, zal het evenement worden georganiseerd in Le Cocque op zondag 20 maart, voor de klassieke teams van 08h00 tot 20h00.

Besloten is te lopen/rennen per 30 minuten, hierdoor is het voor ouders en kinderen mogelijk samen te lopen. Per 30 min vragen we je een bijdrage van EUR 10. De NVL neemt zoals altijd het inschrijfgeld voor haar rekening en derhalve is er reeds EUR 480 voor het goede doel overgemaakt.

Dit hopen wij ter verdubbelen!

Daarom doen wij een vriendelijk doch dringend beroep op jullie sportieve deelname. Concreet betekent dit dat eenieder 30 (EUR 10) danwel 60 minuten (EUR 20) zal participeren voor het goede doel. Dit bedrag is ter plekke af te rekenen met de organisatie van de Holland Master Team (bestuur NVL)
Met de samenstelling van het team en de tijden waarop men lopen kan, zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met jullie persoonlijke voorkeuren. Echter, we rekenen op jullie flexibiliteit.

Aarzel derhalve niet, geef je z.s.m. op en doe mee!

Aanmelden kan bij Elke van Weezel en Nienke ter Avest per-mail aan contact@nvl.lu, onder vermelding van je naam en je eventuele voorkeur qua tijd nogmaals hoe flexibeler, hoe beter!

De NVL bevestigt per ommegaande deelname.
Meer informatie over dit evenement kun je vinden op www.relaispourlavie.lu