Bestuur

Schooljaar 2020-2021

NTC Bestuur

Het bestuur van NTC Luxemburg is (op afstand) verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Daarnaast vervult het bestuur een belangrijke rol bij de werving en begeleiding van leerkrachten, het communicatiebeleid, de financiële gang van zaken en contacten met de omgeving. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering die eenmaal per jaar wordt gehouden.

Het NTC bestuur bestaat uit:

Suzanne Verhoog-Bulk Voorzitter
Katja Brekelmans Penningmeester
Jan Stembord Secretaris
Marnix Parlevliet Veiligheid & Gebouwenbeheer
Reinier Beelaerts Bestuurslid Onderwijsteam

 

Contact

Voor algemene vragen en officiële correspondentie:

NTC Bestuur
T.a.v. Jan Stembord (Secretaris)
1, Op Horbett
L-5351 Oetrange

secretariaat@ntc.lu
Tel: +352 621 137 537