Bestuur

Schooljaar 2023-2024

NTC Bestuur

Het bestuur van NTC Luxemburg is (op afstand) verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Daarnaast vervult het bestuur een belangrijke rol bij de werving en begeleiding van leerkrachten, het communicatiebeleid, de financiële gang van zaken en het onderhouden van de externe contacten. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering die eenmaal per jaar wordt gehouden.

Het NTC bestuur bestaat uit:

VACATURE Voorzitter
Bas Roling Penningmeester
Lotte Stroobandt Secretaris
Marnix Parlevliet Veiligheid & Gebouwenbeheer
Reinier Beelaerts Bestuurslid Onderwijsteam

 

Contact

Voor algemene vragen en officiële correspondentie:

NTC Bestuur
T.a.v. Lotte Stroobandt (Secretaris)
56 Avenue de la Faiencerie
L-1510 Luxembourg

secretariaat@ntc.lu
Tel: +352 671 037 938