Contact

Contact opnemen met het NTC Luxemburg

Adres

De lessen van NTC Luxemburg vinden plaats in de Ecole du Grund:

NTC Luxemburg
12 Bisserwee
L-1238 Luxembourg (Grund)

Parkeermogelijkheden

Let op: bij het NTC zijn beperkte parkeermogelijkheden. Voor de parkeerautomaat heeft u contant geld nodig. Wij verzoeken ouders zoveel mogelijk gebruik te maken van een ‘kiss & ride’ principe met ophalen en brengen van uw kind(eren). De Bisserwee is een smalle straat. Gun elkaar de ruimte.

Schoolleiding

Voor vragen over de inhoud en organisatie van de lessen, kunt u zich richten tot de interim schoolleider:

Marit Verbruggen
schoolleider@ntc.lu
Tel: +352 621 219 664

Voor specifieke vragen over uw kind neemt u contact op met de leerkracht.

Bestuur

Voor algemene vragen en officiële correspondentie:

NTC Bestuur
T.a.v. Lotte Stroobandt (Secretaris)
56 Avenue de la Faiencerie
L-1510 Luxembourg

secretariaat@ntc.lu
Tel: +352 671 037 938

Vertrouwenspersoon

Mocht de noodzaak bestaan contact op te nemen met iemand buiten de school, dan bestaat de mogelijkheid contact te zoeken met de vertrouwenspersoon.

Ellen van der Woude
efvanderwoude@gmail.com

Contact opnemen