Bestuur

Het  bestuur van NTC Luxemburg is (op afstand) verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Daarnaast vervult het bestuur een belangrijke rol bij de werving en begeleiding van leerkrachten, het communicatiebeleid, de financiële gang van zaken en contacten met de omgeving. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering die eenmaal per jaar wordt gehouden. Het bestuur van NTC Luxemburg bestaat uit:

Voorzitter Marjolijn van der Poel voorzitter@ntc.lu
Penningmeester Katja Brekelmans penningmeester@ntc.lu
Secretaris Sophia Devos secretariaat@ntc.lu
Bestuurslid leerkrachten Suzanne Verhoog suzanne.verhoog@ntc.lu
Algemeen bestuurslid Reinier Beelaerts reinier.beelaerts@ntc.lu
Bestuurslid fondsenwerving Jeroen Nijpels jeroen.nijpels@ntc.lu
Erevoorzitter Laura Bovagnet

Algemene vragen, inschrijvingen, administratieve zaken en officiële correspondentie:

Secretariaat NTC-Luxembourg asbl,
Sophia Devos
23, Rue de la Liberation
L-7263 Helmsange,
T: 621 254 563
secretariaat@ntc.lu