Covid-19

Ons Covid-beleid

Helaas hebben we te maken met een pandemie. Het NTC Luxemburg houdt de ontwikkelingen omtrent Covid-19 kritisch in de gaten om onze leerlingen en ons team te beschermen. Wij volgen de richtlijnen van de Luxemburgse overheid omtrent lockdowns en homescholing.

Onze Covid-19 huisregels

Covid-19 richtlijnen

 • Leerlingen blijven thuis bij klachten zoals beschreven op de website van covid19.lu.
 • Volgens de richtlijnen van de Luxemburgse overheid mogen kinderen niet naar school wanneer ze 2 of meer van de volgende symptomen vertonen: spierpijn, hoesten, vermoeidheid, snotterig of verstopte neus, pijn in de keel, verlies van eetlust of diarree of wanneer uw kind de laatste 48 uur in de buurt is geweest van een huisgenoot/gezinslid/iemand in de nabije omgeving die positief getest is op het virus. Bij koorts vragen wij u uw kind thuis te houden.
 • Bij isolatie of quarantaine van één van de gezinsleden kunnen de andere gezinsleden niet naar het NTC komen totdat de quarantaineperiode opgeheven is vanuit de Luxemburgse overheid. Tenzij betreffende gezinslid een negatieve PCR-test van minder dan 24 uur kan laten zien.
 • Volgens de richtlijnen van de Luxemburgse overheid mogen kinderen niet naar school wanneer ze de laatste 24 uur in de buurt zijn geweest van een huisgenoot/gezinslid die positief getest is op het virus.
 • De overheid raadt alle buitenschoolse activiteiten in principe af. Indien er een positief geval wordt geconstateerd in de klas/maison relais op de dagschool van uw kind (of als uw kind elders in contact is geweest met een positief getest persoon), brengt u uw kind dan liever niet naar het NTC, tenzij uw kind een negatieve PCR-test van minder dan 24 uur kan laten zien. 
 • Het NTC Luxemburg volgt de richtlijnen van de Luxemburgse overheid omtrent lockdowns en homescholing.

Regels op school

 • Leerkrachten, onderwijsassistenten en eventuele bezoekers dragen verplicht een mondkapje in het NTC Luxemburg.
 • M.u.v. leerkrachten en leerlingen groep 1-2. Zij dragen in het eigen lokaal geen mondbescherming.
 • Vanaf groep 3 is het dragen van een mondkapje (of buff) voor leerlingen verplicht.
 • In de pauze op het schoolplein mogen de mondkapjes af.
 • Bij binnenkomst worden handen gewassen/gedesinfecteerd. Ook na iedere pauze.
 • Ramen en deuren zullen tijdens de lessen open blijven i.v.m. de luchtcirculatie (ook in de winter).
 • Leerkrachten en leerlingen blijven in hun eigen klas en gaan om de beurt naar buiten in de pauze.

IN GEVAL VAN BESMETTING

Wij willen u dringend vragen ons op de hoogte te stellen indien iemand binnen uw familie besmet is met het COVID-19 virus.

 • Vanaf 3 besmettingen of meer binnen 1 klaslokaal wordt de volgende les aangeboden via Microsoft Teams (indien de gezondheid van de leerkracht dit toelaat) De kinderen die geen klachten hebben gekregen of negatief zijn getest mogen de daarop volgende les weer naar school komen.
 • Bij meerdere besmettingen in meer dan 1 klas gaat de hele school de week erop dicht. De eerst volgende les wordt dan aangeboden via Microsoft Teams (indien de gezondheid van de leerkracht dit toelaat). De kinderen die geen klachten hebben gekregen of negatief zijn getest mogen de daarop volgende les weer naar school komen.

Zodra er een besmetting binnen de school plaatsvindt, stellen wij u direct op de hoogte.

Namens het hele team danken wij u voor uw medewerking!