Covid-19

Sluiting scholen en verschuiven Cultuurdag

Claude Meisch, minister van onderwijs, heeft bekend gemaakt dat de scholen in Luxemburg hun deuren weer moeten sluiten vanaf maandag 8 februari. Dit houdt in dat het NTC Luxemburg ook weer zal overschakelen naar thuisonderwijs. Onze leerkrachten informeren u een dezer...

Onze Covid-19 huisregels

Covid-19 richtlijnen

  • Leerlingen blijven thuis bij klachten zoals beschreven op de website van covid19.lu.
  • Bij isolatie of quarantaine van één van de gezinsleden kunnen de andere gezinsleden niet naar het NTC komen totdat de quarantaineperiode opgeheven is vanuit de Luxemburgse overheid. Tenzij betreffende gezinslid een negatieve test van minder dan 24 uur kan laten zien.
  • Volgens de richtlijnen van de Luxemburgse overheid mogen kinderen niet naar school wanneer ze de laatste 24 uur in de buurt zijn geweest van een huisgenoot/gezinslid die positief getest is op het virus.
  • Het NTC Luxemburg volgt verder de richtlijnen van de Luxemburgse overheid omtrent lockdowns en homescholing.

Namens het hele team danken wij u voor uw medewerking!

Regels op school

  • Leerkrachten, onderwijsassistenten en eventuele bezoekers dragen verplicht een mondmasker in het NTC Luxemburg.
  • Vanaf groep 3 is het dragen van een mondmasker (of gezichtsbedekking) ook voor leerlingen verplicht.
  • Bij binnenkomst worden handen gewassen/gedesinfecteerd. Ook na iedere pauze.
  • Ramen en deuren zullen tijdens de lessen open blijven i.v.m. de luchtcirculatie (ook in de winter).
  • Leerkrachten en leerlingen blijven in hun eigen klas en gaan om de beurt naar buiten in de pauze.