Disclaimer

Disclaimer

NTC Luxemburg heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld en doet er alles aan om te zorgen dat de informatie actueel en juist is. NTC Luxemburg garandeert echter niet dat de inhoud van de site altijd volledig, accuraat en juist is en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Mocht u op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze verouderde of onjuiste informatie bevat, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt ons hierover informeren via schoolleider@ntc.luOok ideeën en andere opmerkingen zijn van harte welkom.

Content van derden

NTC Luxemburg geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Privacy

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie, inschrijving of verzoek om informatie, worden uitsluitend hiervoor gebruikt. In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens doorspelen aan derden, zonder dat wij hiervoor uw toestemming hebben ontvangen. Lees hier de volledige privacyverklaring van NTC Luxemburg.

Auteursrechten

NTC Luxemburg behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Schriftelijke toestemming is vereist van NTC Luxemburg om de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Voor verzoeken kunt u contact opnemen via schoolleider@ntc.lu

Gebruik van beeldmateriaal

Het publiceren van foto’s of video’s waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn, gebeurt alleen als daarvoor toestemming is. Via het inschrijfformulier vragen wij jaarlijks opnieuw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.