Eerste schooldag

aug 31, 2016

De zomervakantie is nu echt bijna tot een einde gekomen en we hopen dat iedereen een hele fijne zomer heeft gehad.

Op donderdag 15 september gaat de eerste les voor groep 1 en 2 van start.

Op dinsdag 20 september gaat de eerste les voor de groepen 3 t/m 8 van start.

 

We kijken uit naar een mooi en leerzaam schooljaar!

 

 

 

 

 

In het schooljaar 2016-2017 zullen de leerlingen van groep 1 en 2 les krijgen op donderdag, en de leerlingen van groep 3 tot en met 8 op dinsdag. Alle lessen vinden plaats in de Ecole du Grund, Bisserwee 12, Luxembourg (Grund).

Voor beide lesdagen geldt de volgende indeling:

15.15 uur Schooldeuren open, kinderen kunnen alvast in de klassen, hun huiswerk inleveren bij de meester of juf en aan de slag met een individuele taaloefening.
15.30 uur Klasdeuren en schooldeur sluiten. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn!
17.45 uur Schooldeur open voor ophalende ouders.
18.00 uur Klassen uit, lessen afgelopen.

Lees ook