Methode Veilig Leren Lezen

In de laatste twee maanden van groep 2 gaan we in het NTC van start met kern 1 van de methode Veilig Leren Lezen (VLL). VLL is de taal-/leesmethode die wij gebruiken in groep 3. Om de overgang naar groep 3 soepel te laten verlopen behandelen wij de eerste kern aan het einde van groep 2. De kinderen kunnen op die manier kennis maken met de methode en de bijbehorende materialen.

Veilig-leren-lezen-woordenDe materialen die bij deze methode horen, sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. De materialen zijn bovendien zeer aantrekkelijk om mee te werken. Zo zijn er kleurrijke leesboekjes, werkboekjes, wandplaten met daarop afgebeeld de structuurwoorden uit de methode, klikklakboekjes en ringboekjes met stickervellen. Wij hopen dan ook dat deze kennismaking ertoe leidt dat de kinderen echt zin krijgen om de overstap naar groep 3 te maken. Mocht u het materiaal eens willen bekijken, dan kan dat voor de les vanaf 15.00 uur.

 

De methode bestaat uit twaalf thematische kernen, die zijn opgebouwd uit de fasen: introductie, instructie, zelfstandige verwerking, vervolgopdrachten en reflectie. In het NTC besteden we drie tot vier weken aan elke kern. Alle twaalf kernen bevatten een ankerverhaal waarmee het thema geïntroduceerd wordt. Met zorgvuldig gekozen woorden leren de leerlingen de alfabetische structuur van ons spellingsysteem. Door deze ‘structureerwoorden’ te zien, te horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid ten slotte te automatiseren.

Er wordt veel aandacht besteed aan het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Daarbij biedt de methode concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Aan de taal- en thema-activiteiten rondom het ankerverhaal nemen alle kinderen deel. De verwerking kan plaatsvinden in de klas en/of thuis en zonodig worden gedifferentieerd.

Veilig-leren-lezen-werkboekjeVeel gevarieerde oefening en herhaling zal ertoe bijdragen dat het kind in groep 3 het plezier in lezen ontdekt. Om u en uw kind daarin te helpen, zal het kind per kern suggesties en tips om te oefenen mee naar huis krijgen. U kan hier alvast de instructies bij de werkboekjes downloaden, zodat u zelf kan nagaan of uw kind het huiswerk op een correcte manier aanpakt. Verder vindt u hier ook een overzicht van de woordenschat per kern. Die kan u bijvoorbeeld aan de ijskast hangen in de periode dat de kern in de klas wordt behandeld: hoe vaker de kinderen de woorden zien, hoe meer kans om ze ook effectief op te slaan in het geheugen. Als u er dan ook af en toe de aandacht op vestigt, heeft uw kind er weer een extra leermoment mee gewonnen.

Instructies werkboekjes:

Kern 1 *** Kern 2 *** Kern 3 *** Kern 4 *** Kern 5 *** Kern 6 *** Kern 7 *** Kern 8 *** Kern 9 *** Kern 10 *** Kern 11 *** Kern 12

Woordenschat:

Kern 1 *** Kern 2 *** Kern 3 *** Kern 4 *** Kern 5 *** Kern 6 *** Kern 7 *** Kern 8 *** Kern 9 *** Kern 10 *** Kern 11 *** Kern 12