Inschrijven

Schooljaar 2022-2023

Aanmelden voor de wachtlijst

Schooljaar 2022-2023 is gestart met een record aantal leerlingen. Wegens overweldigende belangstelling is het momenteel alleen mogelijk om uw kind aan te melden voor onze wachtlijst! De instroommogelijkheden in januari en april zijn beperkt. Broertjes en zusjes hebben voorrang.

Wilt u meer weten over onze school of wilt u uw kind(eren) aanmelden? Neem dan contact op met onze schoolleider.

Het NTC houdt de richtlijnen voor de basisschoolleeftijd aan. Dit houdt in dat kinderen 4 jaar moeten zijn om deel te kunnen nemen aan de lessen. De maximale leeftijdsgrens is 12-14 jaar (groep 8 niveau). Ons onderwijs is gericht op kinderen die het Nederlands redelijk goed beheersen, als eerste of tweede thuistaal.

NTC Luxemburg_Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure

Heeft u interesse in NTC Luxemburg? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek of rondleiding met onze schoolleider.

1. Inschrijven

Als u na de kennismaking besluit uw kind in te schrijven bij het NTC, kunt u gebruikmaken van ons inschrijfformulier.

2. Intakegesprek

Hierna volgt een intakegesprek met onze schoolleider om een goed beeld te krijgen van het Nederlandse taalniveau van uw kind en van uw verwachtingen ten opzichte van het NTC-onderwijs.

3. Niveaubepaling & leerdoelen

Op basis van het intakegesprek wordt bepaald in welke groep uw kind wordt geplaatst en formuleert de leerkracht leerdoelen. Het ontwikkelingsniveau is doorslaggevend, niet de leeftijd van uw kind.

4. Evaluatiegesprek

Omdat het werkelijke niveau van uw kind pas tijdens de lessen goed zichtbaar wordt, vindt na enkele weken een evaluatiegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt met u als ouders besproken of uw kind in de juiste groep zit en hoe de lessen worden vervolgd. Wij willen u informeren dat wij geen onderwijs bieden aan zogenaamde R3-leerlingen.

Inschrijven in de loop van het schooljaar

Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen op twee momenten instromen: per 1 januari en per 1 april. Inschrijvingen dienen in verband met de niveaubepaling van uw kind uiterlijk voor 1 december en 1 maart te zijn ontvangen. Een leerling die start per 1 januari betaalt 70 % van het volledige lesgeld. Een leerling die start per 1 april betaalt 40 % van het volledige lesgeld.

Lesgeld

Voor het schooljaar 2022-2023 geldt:

  • €700,- voor het eerste kind;
  • €600,- voor het tweede kind uit hetzelfde gezin;
  • €500,- voor het derde en vierde kind uit hetzelfde gezin.

Voor nieuwe inschrijvingen geldt eenmalig inschrijfgeld van €100,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het te betalen lesgeld.

Uitschrijven

Natuurlijk zien wij onze leerlingen niet graag gaan. U kunt om gegronde redenen en in overleg met de schoolleider, besluiten dat uw kind stopt met het volgen van de lessen van NTC Luxemburg. Uitschrijvingen dienen schriftelijk/per e-mail aan het secretariaat te worden gemeld. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging zal, rekening houdend met vaste kosten die zijn gemaakt, een deel van het betaalde lesgeld worden teruggestort. Voor een leerling die stopt per 1 januari, krijgt u 50% van het volledige lesgeld gerestitueerd. Voor een leerling die stopt per 1 april krijgt u 20% terug.