Inschrijven

Schooljaar 2022-2023

Schrijf uw kind nu in!

Leer de Nederlandse taal en alles over de Nederlandse en Vlaamse cultuur op NTC Luxemburg! Schrijf uw kind(eren) nu in voor schooljaar 2022-2023! Iedere dinsdagmiddag les van 15.30 tot 18.00 uur. (Groep 1-2 tot 17.45 uur). Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wilt u meer weten over onze school? Neem dan contact op met onze schoolleider Marije Aerts-Vlaanderen voor meer informatie of boek een rondleiding.

Let op: voor ieder kind dient u een apart inschrijfformulier in te vullen.

Voor nieuwe inschrijvingen geldt eenmalig inschrijfgeld van €100,-. Dit bedrag dient gelijktijdig met het inzenden van het inschrijfformulier aan NTC Luxemburg asbl te worden overgemaakt op rekening:  IBAN LU 74 0019 1455 4614 9000 (BCEELULL). Pas na het betalen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief en reserveren wij een plaats voor uw kind. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het te betalen lesgeld.

NTC Inschrijving geopend 2022-2023
NTC Luxemburg_Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure

Heeft u interesse in NTC Luxemburg? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek of rondleiding met onze schoolleider.

1. Inschrijven

Als u na de kennismaking besluit uw kind in te schrijven bij het NTC, kunt u gebruikmaken van ons inschrijfformulier.

2. Intakegesprek

Hierna volgt een intakegesprek met onze schoolleider om een goed beeld te krijgen van het Nederlandse taalniveau van uw kind en van uw verwachtingen ten opzichte van het NTC-onderwijs.

3. Niveaubepaling & leerdoelen

Op basis van het intakegesprek wordt bepaald in welke groep uw kind wordt geplaatst en formuleert de leerkracht leerdoelen. Het ontwikkelingsniveau is doorslaggevend, niet de leeftijd van uw kind.

4. Evaluatiegesprek

Omdat het werkelijke niveau van uw kind pas tijdens de lessen goed zichtbaar wordt, vindt na enkele weken een evaluatiegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt met u als ouders besproken of uw kind in de juiste groep zit en hoe de lessen worden vervolgd.

Inschrijven in de loop van het schooljaar

Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen op twee momenten instromen: per 1 januari en per 1 april. Inschrijvingen dienen  in verband met de niveaubepaling van uw kind uiterlijk voor 1 december en 1 maart te zijn ontvangen. Een leerling die start per 1 januari betaalt 70 % van het volledige lesgeld. Een leerling die start per 1 april betaalt 40 % van het volledige lesgeld.

Lesgeld

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt het lesgeld €700,- voor het eerste en €600,- voor het tweede kind uit hetzelfde gezin, en €500,- voor het derde en vierde kind uit hetzelfde gezin.

Uitschrijven

Natuurlijk zien wij onze leerlingen niet graag gaan. U kunt om gegronde redenen en in overleg met de schoolleider, besluiten dat uw kind stopt met het volgen van de lessen van NTC Luxemburg. Uitschrijvingen dienen schriftelijk/per e-mail aan het secretariaat te worden gemeld. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging zal, rekening houdend met vaste kosten die zijn gemaakt, een deel van het betaalde lesgeld worden teruggestort. Voor een leerling die stopt per 1 januari, krijgt u 50% van het volledige lesgeld gerestitueerd. Voor een leerling die stopt per 1 april krijgt u 20% terug.