Inschrijven

Schooljaar 2024-2025

Inschrijven

De inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 zijn momenteel gesloten.

Heeft u interesse in NTC Luxemburg? Neem contact op met onze schoolleider voor meer informatie.

Registreer en blijf op de hoogte

Heeft u interesse om uw kind(eren) aan te melden voor NTC Luxemburg? Wilt u het als eerste weten zodra er een plek beschikbaar is of als wij een nieuwe inschrijfperiode openen? Laat uw contactgegevens bij ons achter en registreer nu.*

*Registreren is gratis. Ingevulde gegevens worden alleen gebruikt om u op de hoogte te houden per e-mail zodra wij een nieuwe wachtlijst of inschrijfperiode openen.

Toelatingsvoorwaarden

  • Het NTC houdt de richtlijnen voor de basisschoolleeftijd aan. Dit houdt in dat kinderen 4 jaar moeten zijn om deel te kunnen nemen aan de lessen en al regulier dagonderwijs elders in Luxemburg volgen.
  • De maximale leeftijdsgrens is 12-14 jaar (groep 8 niveau).
  • Ons onderwijs is gericht op kinderen die het Nederlands redelijk goed beheersen, als eerste of tweede thuistaal.
  • Wij willen u informeren dat wij geen onderwijs bieden aan zogenaamde R3-leerlingen voor wie het Nederlands een vreemde taal is.
  • Kinderen die dagonderwijs volgen in de Nederlandse taal (bijv. NL sectie Europese School) of de intentie hebben die te gaan volgen, worden in principe niet aangenomen.
  • Toelating is afhankelijk van onze mogelijkheid om uw kind het onderwijs te bieden dat aansluit bij zijn of haar behoeften. Toelating vindt daarom altijd plaats onder deze voorwaarde.

Ouderparticipatie

De mate waarin er thuis Nederlands wordt gesproken en uw kind wordt blootgesteld aan de Nederlandse taal is zeer bepalend voor het niveau van het Nederlands van uw kind. Wij verwachten uw betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van uw kind(eren) in de Nederlandse taal. U moet thuis Nederlands spreken met uw kind(eren) om de taalontwikkeling te stimuleren en de taal te blijven beheersen.

Instromen in de loop van het schooljaar

Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen ook instromen per 1 januari (mits wordt voldaan aan onze toelatingsvoorwaarden). Inschrijvingen dienen in verband met de niveaubepaling van uw kind uiterlijk voor 1 december te zijn ontvangen. Een leerling die start per 1 januari betaalt 70% van het volledige lesgeld.

Lesgeld

Voor schooljaar 2024-2025 geldt:

  • €750,- voor het eerste kind;
  • €650,- voor het tweede kind uit hetzelfde gezin;
  • €550,- voor het derde en ieder volgend kind uit hetzelfde gezin.

Voor nieuwe inschrijvingen geldt eenmalig inschrijfgeld van €100,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het te betalen lesgeld.

NTC Luxemburg_Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure

Heeft u interesse in NTC Luxemburg? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met onze schoolleider of schrijf uw kind direct in.

1. Inschrijven

Schrijf uw kind in bij NTC Luxemburg middels ons online inschrijfformulier. U ontvangt vervolgens van onze schoolleider een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

2. Kennismakingsgesprek

Wij maken graag kennis met al onze toekomstige leerlingen. Om een goed beeld te krijgen van het Nederlandse taalniveau van uw kind en van uw verwachtingen ten opzichte van het NTC-onderwijs nodigen wij u daarom graag uit voor een kennismakingsgesprek met onze schoolleider.

3. Niveaubepaling & leerdoelen

Op basis van het kennismakingsgesprek en het huidige taalniveau van uw kind wordt bepaald in welke groep uw kind wordt geplaatst en formuleert de leerkracht leerdoelen. Het ontwikkelingsniveau is doorslaggevend, niet de leeftijd van uw kind.

4. Evaluatiegesprek

Omdat het werkelijke niveau van uw kind pas tijdens de lessen goed zichtbaar wordt, vindt na enkele weken een evaluatiegesprek met de schoolleider plaats. Tijdens dit gesprek wordt met u als ouders besproken of uw kind in de juiste groep zit en hoe de lessen worden vervolgd.

*Voor leerlingen die het Nederlands minder goed beheersen (onvoldoende R2 niveau), hanteren wij een proefperiode van 2 maanden waarin er zicht moet zijn op een snelle groei (binnen een jaar) naar het R2 niveau.

Snel naar

Onze school

Wij geven iedere dinsdagmiddag Nederlandse taalles aan Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Luxemburg wonen.

Lees meer

Onderwijs

NTC Luxemburg werkt in de lessen aan goede beheersing van de Nederlandse taal en actieve beleving van de Nederlandse en Vlaamse cultuur.

Lees meer

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u naast onze missie en visie allerlei praktische informatie over onze school en ons onderwijs.

Lees meer