Inschrijven

NTC Luxemburg_Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure

Heeft u interesse in het NTC Luxemburg? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek of rondleiding met onze coördinator.

1. Inschrijven

Als u na de kennismaking besluit uw kind in te schrijven bij het NTC Luxemburg, kunt u gebruikmaken van ons inschrijfformulier.

2. Intakegesprek

Hierna volgt een intakegesprek met onze coördinator om een goed beeld te krijgen van het Nederlandse taalniveau van uw kind en van uw verwachtingen ten opzichte van het NTC-onderwijs.

3. Niveaubepaling & leerdoelen

Op basis van het intakegesprek wordt bepaald in welke groep uw kind wordt geplaatst en formuleert de leerkracht leerdoelen. Het ontwikkelingsniveau is doorslaggevend, niet de leeftijd van uw kind.

4. Evaluatiegesprek

Omdat het werkelijke niveau van uw kind pas tijdens de lessen goed zichtbaar wordt, vindt na enkele weken een evaluatiegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt met u als ouders besproken of uw kind in de juiste groep zit en hoe de lessen worden vervolgd.

Schrijf uw kind in voor het NTC

Klik op onderstaande button om uw kind(eren) bij het NTC Luxemburg in te schrijven. Let op: voor ieder kind dient u een apart inschrijfformulier in te vullen.

Voor nieuwe inschrijvingen geldt eenmalig inschrijfgeld van €100,-. Dit bedrag dient gelijktijdig met het inzenden van het inschrijfformulier aan NTC Luxemburg asbl te worden overgemaakt op rekening:  IBAN LU 74 0019 1455 4614 9000 (BCEELULL). Pas na het betalen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief en reserveren wij een plaats voor uw kind. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het te betalen lesgeld.

Inschrijven in de loop van het schooljaar

Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen op twee momenten instromen: per 1 januari en per 1 april. Inschrijvingen dienen  in verband met de intake en de niveaubepaling van uw kind uiterlijk voor 1 december en 1 maart te zijn ontvangen. Een leerling die start per 1 januari betaalt 70 % van het volledige lesgeld. Een leerling die start per 1 april betaalt 40 % van het volledige lesgeld.

Lesgeld

Voor het schooljaar 2020/2021 bedraagt het lesgeld €700,- voor het eerste en €600,- voor het tweede kind uit hetzelfde gezin, en €500,- voor het derde en vierde kind uit hetzelfde gezin.

Uitschrijven

Natuurlijk zien wij onze leerlingen niet graag gaan. U kunt om gegronde redenen en in overleg met de coördinator, besluiten dat uw kind stopt met het volgen van de lessen van NTC Luxemburg. Uitschrijvingen dienen schriftelijk/per e-mail aan het secretariaat te worden gemeld. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging zal, rekening houdend met vaste kosten die zijn gemaakt, een deel van het betaalde lesgeld worden teruggestort. Voor een leerling die stopt per 1 januari, krijgt u 50% van het volledige lesgeld gerestitueerd. Voor een leerling die stopt per 1 april krijgt u 20% terug.