Inschrijven

Schooljaar 2023-2024

Aannamestop

De inschrijfperiode voor schooljaar 2023-2024 is gesloten. Alle groepen zitten momenteel vol. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor onze wachtlijst. Bij voldoende aanmeldingen starten wij mogelijk nieuwe groepen op donderdagmiddag (15.30-18.00 uur.)

Wilt u meer weten over onze school of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze schoolleider.

Het NTC houdt de richtlijnen voor de basisschoolleeftijd aan. Dit houdt in dat kinderen 4 jaar moeten zijn om deel te kunnen nemen aan de lessen. De maximale leeftijdsgrens is 12-14 jaar (groep 8 niveau). Ons onderwijs is gericht op kinderen die het Nederlands redelijk goed beheersen, als eerste of tweede thuistaal. Wij willen u informeren dat wij geen onderwijs bieden aan zogenaamde R3-leerlingen. Toelating is afhankelijk van onze mogelijkheid om uw kind het onderwijs te bieden dat aansluit bij zijn of haar behoeften. Toelating vindt daarom altijd plaats onder deze voorwaarde.

Aanmelden voor onze wachtlijst

Heeft u interesse om uw kind(eren) aan te melden voor NTC Luxemburg? Schrijf nu gratis in voor onze wachtlijst.

Aan deze aanmelding voor de wachtlijst zijn geen kosten verbonden. Wij kunnen voor dit schooljaar geen definitieve plaatsing garanderen. Indien wel overgegaan kan worden tot een definitieve plaatsing, dan sturen wij u een inschrijfformulier toe en dient inschrijfgeld, €100,- (een voorschot), te worden betaald. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het te betalen lesgeld. 

NTC Luxemburg_Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure

Heeft u interesse in NTC Luxemburg? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met onze schoolleider.

1. Inschrijven

Als u na de kennismaking besluit uw kind in te schrijven bij het NTC, kunt u gebruikmaken van ons inschrijfformulier.

LET OP: Momenteel geldt een aannamestop. U kunt uw kinderen inschrijven voor de wachtlijst.

2. Intakeformulier en/of intakegesprek

Om een goed beeld te krijgen van het Nederlandse taalniveau van uw kind en van uw verwachtingen ten opzichte van het NTC-onderwijs vragen wij u om voorafgaand aan het schooljaar ons online intakeformulier in te vullen. Wij gebruiken deze informatie om ons aanbod beter af te stemmen op de individuele leerling. Indien het formulier vragen oproept, kan een aanvullend intakegesprek met de schoolleider volgen.

3. Niveaubepaling & leerdoelen

Op basis van het intakeformulier en/of -gesprek wordt bepaald in welke groep uw kind wordt geplaatst en formuleert de leerkracht leerdoelen. Het ontwikkelingsniveau is doorslaggevend, niet de leeftijd van uw kind.

4. Evaluatiegesprek

Omdat het werkelijke niveau van uw kind pas tijdens de lessen goed zichtbaar wordt, vindt na enkele weken een evaluatiegesprek met de leerkracht plaats. Tijdens dit gesprek wordt met u als ouders besproken of uw kind in de juiste groep zit en hoe de lessen worden vervolgd. Voor leerlingen die het Nederlands minder goed beheersen (onvoldoende R2 niveau), hanteren wij een proefperiode van 2 maanden waarin er zicht moet zijn op een snelle groei (binnen een jaar) naar het R2 niveau.

Inschrijven in de loop van het schooljaar

Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen op twee momenten instromen: per 1 januari en per 1 april. Inschrijvingen dienen in verband met de niveaubepaling van uw kind uiterlijk voor 1 december en 1 maart te zijn ontvangen. Een leerling die start per 1 januari betaalt 70 % van het volledige lesgeld. Een leerling die start per 1 april betaalt 40 % van het volledige lesgeld.

Lesgeld

Voor het schooljaar 2023-2024 geldt:

  • €700,- voor het eerste kind;
  • €600,- voor het tweede kind uit hetzelfde gezin;
  • €500,- voor het derde en vierde kind uit hetzelfde gezin.

Voor nieuwe inschrijvingen geldt eenmalig inschrijfgeld van €100,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het te betalen lesgeld.

Uitschrijven

Natuurlijk zien wij onze leerlingen niet graag gaan. U kunt om gegronde redenen en in overleg met de schoolleider, besluiten dat uw kind stopt met het volgen van de lessen van NTC Luxemburg. Uitschrijvingen dienen schriftelijk/per e-mail aan het secretariaat te worden gemeld. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging zal, rekening houdend met vaste kosten die zijn gemaakt, een deel van het betaalde lesgeld worden teruggestort. Voor een leerling die stopt per 1 januari, krijgt u 50% van het volledige lesgeld gerestitueerd. Voor een leerling die stopt per 1 april krijgt u 20% terug.

Snel naar

Digibordles leerlingen groep 3 NTC Luxemburg

Onze School

Wij geven iedere dinsdagmiddag Nederlandse taalles aan Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Luxemburg wonen.

NTC Luxemburg_Schoolgids

onderwijs

NTC Luxemburg werkt in de lessen aan goede beheersing van de Nederlandse taal en actieve beleving van de Nederlandse en Vlaamse cultuur.

NTC Luxemburg_Inschrijven

schoolgids

In onze schoolgids vindt u naast onze missie en visie allerlei praktische informatie over onze school en ons onderwijs.