Methode Taal Actief

In het NTC Luxemburg maken we voor groep 4, 5, 6, 7 en 8 gebruik van de methode Taal Actief 4.

De methode biedt een compleet programma met aandacht voor het taalzwakke, het meertalige en het taalvaardige kind. Het uitgangspunt van Taal Actief is betekenisvol leren. Het is ook afgestemd op de meest recente leerdoelen.

De lessen worden gegeven vanuit ankers, elk ankerverhaal is geschreven rondom een thema. Aan een thema wordt drie (soms vier) weken gewerkt. Het is de bedoeling dat de kinderen de lessen rond een thema grotendeels zelfstandig en in hun eigen tempo kunnen verwerken.

Om zelfstandig te leren werken maken wij voor ieder thema een planning met daarop alle lessen en activiteiten per thema. De uitleg van de diverse lessen en activiteiten vindt plaats in de klas; de verwerking kan dan in de klas of thuis plaats vinden. De groepsplanning van het thema dat op dit moment in de klas wordt behandeld vindt u terug op de groepspagina’s.

De planning zoals we die gebruiken in de groepen 4 – 8 geeft de kinderen de mogelijkheid zelf te kiezen wanneer ze wat doen. Dit voorkomt dat kinderen die meer tijd nodig hebben zich moeten haasten en biedt de leerling die snel klaar is en meer wil doen de mogelijkheid aan de juf extra werk te vragen. De leerlingen krijgen hierdoor invloed en ook zicht op hun leerproces en wij als leerkrachten zien wat de kinderen doen en kunnen dus gemakkelijker inspelen op de behoeften. Daarnaast maakt een thema-planning het beter mogelijk op school extra aandacht te besteden aan samenwerkend leren. Kinderen leren immers veel van de interactie met elkaar, vooral als ze verschillen in kennis, vaardigheid en ervaring. Ze leren door naar elkaar te luisteren, met elkaar te spreken, samen teksten te schrijven en door samen te reflecteren op hun taalgedrag.

De kinderen maken gebruik van de volgende materialen:

  • Taalboek: in dit boek staat het ankerverhaal , aangevuld met taaloefeningen en klaaropdrachten voor de snellere kinderen.
  • Werkboek spelling: dit boekje is bedoeld voor de inoefening van de spellingscategorieën die in de les worden aangeleerd.
  • Werkboek woordenschat: in dit boekje worden de leerlingen uitgedaagd om verschillende woordenschatstrategieën toe te passen.
  • Toetsboekje woordenschat: om de twee thema’s gaat de leerkracht met behulp van het toetsboekje na of de woorden verworven zijn.
  • Extra kopieer- en printbladen: de leerkrachten beschikken over een grote hoeveelheid aanvullend materiaal om de leerstof verder te laten inoefenen.

Naar al deze materialen wordt ook verwezen op de planning.

Wij hopen dat de themaplanningen en de tips & suggesties ook u als ouder helpen bij het motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen van uw kind(eren). En we hopen dat u meer zicht krijgt op wat uw kind allemaal op het NTC leert. Dit maakt het gemakkelijker om thuis in te spelen op wat er op school gebeurt. Zodat u thuis samen met uw kind plezierig bezig kunt zijn met de Nederlandse taal.