Links voor ouders

1. Links over onderwijs 2. Links over Luxemburg

1. Links over onderwijs

Edufax / NTC-online

Bij Edufax kunnen kinderen die buiten Nederland wonen via internet lessen volgen in de Nederlandse taal en cultuur. Dit gebeurt via de moderne web based leermethode NTC-online. NTC-online is beschikbaar voor leerlingen vanaf groep 3 in het basisonderwijs t/m klas 6 in het voortgezet onderwijs.

Wereldschool
De Wereldschool verzorgt afstandsonderwijs voor Nederlandstalige kinderen van 3 t/m 18 jaar in het buiten­land. Zowel volledig onderwijs thuis is mogelijk als in combinatie met een lokale of internationale school. Uitgangspunt is maatwerk, waardoor u kunt kiezen uw kind(eren) alleen Nederlands te laten volgen of die combinatie van vakken die in uw specifieke situatie passend is.
Fieldwork Education
De Stichting NOB werkt voor de inrichting van het onderwijs aan de Shell-scholen nauw samen met Fieldwork Educational Services. Op de site van Fieldwork Education vindt u een link naar het International Primary Curriculum en naar Fieldwork Educational Services.
International Baccalaureat Organization
Veel interessante informatie voor iedereen die te maken heeft met het International Baccalaureat (IB).
Internationale Diplomawaardering (IDW)
Samenwerkingsverband van het Nuffic (voor het hoger onderwijs) en Colo (voor het VMBO en MBO). Voor wie terugkeert naar Nederland en zijn/haar buitenlandse diploma wil laten valideren.
Meertalig opvoeden

Op de site van Ouders online is een vraagbaak opgenomen van vragen en antwoorden over meertalig opvoeden. Hoe begeleid je de taalontwikkeling van je kind? Wat is normaal? Moet je foute uitspraak wel of niet corrigeren? En nog veel meer vragen en antwoorden. Veel ouders hebben vragen over de belasting die het Nederlands onderwijs voor de kinderen oplevert. Het programma van de reguliere school is vaak al zwaar, en Nederlandse les moet concurreren met andere buitenschoolse activiteiten die vaak aantrekkelijker zijn voor kinderen.Hier leest u een vraag van een ouder hierover en het antwoord van een specialist in tweetaligheid van de Universiteit van Tilburg.

Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling
Op deze website vindt u als het ware de NOT-beurs online.
Schola Europaea

Uitgebreide informatie over de Europese scholen

Scholenpagina 

Voor een overzicht van scholen in Nederland per provincie is deze site een aardig hulpmiddel, zij het dat het overzicht niet compleet is. Vanaf de openingspagina kunt u de door u gewenste provincie aanklikken voor een overzicht van de scholen met een website.

Stichting Internationaal Onderwijs

De Stichting voor Internationaal Onderwijs biedt informatie over scholen en instituten in Nederland voor internationaal onderwijs en internaten. Ook biedt deze website informatie over tweetalig onderwijs in Nederland.

Stichting NOB

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland ondersteunt, adviseert en subsidieert het Nederlandse onderwijs in het buitenland. De medewerkers van deze stichting zetten zich in om de schoolloopbaan te bevorderen van migrerende kinderen tussen 4 en 18 jaar.

Stichting Vlamingen in de Wereld

Stichting Vlamingen in de Wereld informeert Vlaamse leerkrachten en ouders over werken, studeren en wonen in het buitenland. Ook kan via de stichting contact worden gelegd met Vlamingen in het buitenland.

Study in Holland

Op zoek naar een universitaire of hbo-opleiding in Nederland? Deze site biedt toegang tot alle hogere opleidingen in Nederland en geeft informatie over de eisen waaraan studenten met een buitenlandse vooropleiding moeten voldoen.

tkmst.nl

De website tkmst.nl geeft een overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Er kan gezocht worden op verschillende opleidingsniveaus, plaats en provincie. Het is ook dé internetsite voor iedereen die bezig is met studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Onder Studie Keuze Programma kunnen leerlingen beschrijvingen van alle mbo-, bachelor-, en masteropleidingen vinden. Tevens is er de mogelijkheid om brochures van alle onderwijsinstellingen in Nederland aan te vragen.

The International Primary Curriculum

Deze site geeft alle informatie over het nieuwe internationale curriculum IPC.

Nederlandse Onderwijsinspectie

Nederlandse onderwijsinspectie, afdeling Buitenland NTC Luxemburg valt onder de Nederlandse Onderwijsinspectie. Meer informatie vindt u op deze site.<

2. Links over Luxemburg

Nederlandse en Vlaamse verenigingen in Luxemburg:

Nederlandstalige en internationale scholen en bibliotheek

Luxemburgse ministerie van onderwijs:

Ambassades: