Nieuwe toetsingsmethode

Meisje aan het schrijven

dec 7, 2022

Vanaf dit schooljaar 2022-2023 zal NTC Luxemburg een nieuwe toetsingsmethode introduceren. Na de voorjaarsvakantie, eind februari 2023, zullen wij in de groepen 3, 4 en 5 gaan starten met toetsen van Dia.

Net als in Nederland, zijn ook NTC-scholen verplicht om de door de Inspectie van het Onderwijs verplicht gestelde methode onafhankelijke toetsen af te nemen; een technisch leestoets (verplicht vanaf groep 3), een spellingtoets (verplicht vanaf groep 4) en een begrijpend leestoets (verplicht vanaf groep 5).

Al jaren maakten wij gebruik van de toetsen van Cito. Omdat Cito vanaf schooljaar 2023-2024 overstapt op een nieuw systeem dat voor NTC-scholen onbetaalbaar wordt, is NTC Luxemburg genoodzaakt om een andere aanbieder te vinden.

Diatoetsen

Na uitgebreid onderzoek en op aanraden van NOB en andere NTC-scholen, heeft NTC Luxemburg gekozen voor toetsen van Dia. De volgtoetsen taal geven ons inzicht in de leesvaardigheid, de woordenschat en de spelvaardigheid van onze leerlingen. De toetsen laten zien hoe ver leerlingen zijn met de referentieniveaus taal, en geven inzicht in hun groei op het gebied van taal.

Nieuw ten opzichte van Cito is dat wij met Dia ook een woordenschat toets kunnen afnemen. Diawoord toetst de woordkennis van leerlingen. Met name voor onze meertalige leerlingen is een goede woordenschat zeer belangrijk voor het begrijpen van teksten. In de klas wordt daar al veel aandacht aan besteed en het is fijn dat wij de woordenschat nu ook kunnen toetsen.

Diatoetsen zijn digitaal en zullen worden afgenomen met behulp van Chromebooks en koptelefoons. Uiteraard zullen we het werken op de computers de komende periode goed gaan oefenen. Met name voor de jongste groepen kan het typen op de computer een uitdaging zijn i.v.m. de hoofdletters. Gelukkig heeft Dia daar ook aan gedacht en hulpmiddelen zoals toetsenbordjes met kleine letters en luistermogelijkheden geïntroduceerd. De ervaring van een kind met digitaal werken mag geen invloed hebben op de score.

Welke toetsen worden afgenomen?

Dit schooljaar zullen de volgende toetsen worden afgenomen:

Technisch Lezen Begrijpend Lezen Woordenschat Spelling
Groep 3 AVI & DMT* Diawoord Diaspel
Groep 4 AVI & DMT* Diawoord Diaspel
Groep 5 AVI & DMT* Diatekst Diawoord Diaspel
Groep 7 AVI & DMT* CITO CITO
Groep 8 AVI & DMT* CITO CITO

* Dit schooljaar nemen wij nog de AVI en DMT af. Vanaf schooljaar 2023-2024 biedt Dia ook een Technisch leestoets ‘Redzaamheidslezen’. 

Alleen de groepen 7 en 8 zullen dit jaar nog Citotoetsen maken. Vanaf volgend schooljaar stappen we ook in deze groepen over op Diataal.

De voordelen van Diataal

Omdat de Diataal toetsen digitaal worden gemaakt, zijn de toetsresultaten direct inzichtelijk op leerling-, klas- en schoolniveau. De ontwikkeling van de leerlingen volgen we aan de hand van een kleurenliniaal en de referentieniveaus. Het grootste voordeel van de Diataal toetsen voor onze school is dat de leerlingen op hun eigen niveau toetsen kunnen maken. De toetsuitslag vormt het startpunt voor verder leren: profielanalyses geven gedetailleerde informatie over de sterke en minder sterke punten van de leerling. Zo kunnen we beter differentiëren en worden volgtoetsen ‘groeitoetsen’. 

Lees ook