Resultaten Ouderenquête december 2022

resultaten ouderenquete

feb 6, 2023

Resultaten Ouderenquête december 2022

Wat vindt u van onze school?

Eind december 2022 heeft NTC Luxemburg alle ouders van huidige leerlingen gevraagd om deel te nemen aan de jaarlijkse ouderenquête. Wij willen ouders die aan de enquête hebben meegedaan hartelijk bedanken! Uw mening en reactie worden zeer gewaardeerd. In dit bericht leest u de resultaten.

15 ouders van de 34 gezinnen hebben de ouderenquête ingevuld. Dit is een responspercentage van 44%.

NTC Luxemburg krijgt een prachtig gemiddeld cijfer van 8,8/10 en het volgen van onderwijs op het NTC wordt door iedereen aangeraden!

Primaire redenen om lessen te volgen

Lezen, schrijven, grammatica, spelling en mondelinge expressie in de Nederlandse taal zijn primaire redenen om kinderen blijvend naar het NTC te sturen. Daar zijn de respondenten over het algemeen erg tevreden over.

 

Huiswerk

Over het geven van huiswerk zijn de respondenten echter verdeeld. Als huiswerk wordt gegeven, welke vorm is dan het meest passend voor de verschillende groepen en wordt het eigenlijk wel gecontroleerd door de leerkrachten vragen ouders zich af? Zo wordt meer schijfvaardigheid voor de jongere kinderen geopperd, zijn de interactieve opdrachten leuk maar tijdrovend, of wordt juist meer computerwerk aangeraden. Voor de oudere kinderen denken ouders aan meer huiswerkopdrachten als het lezen van artikelen, film besprekingen, het voorbereiden van spreekbeurten, etc. Niet zozeer spelling. Tijd die men thuis kan bieden aan het NL onderwijs wordt belangrijk gevonden maar is echter beperkt. Dit is een onderwerp om op een juiste manier verdere invulling aan te geven.

 

Communicatie

De lijnen tussen de schoolleider en ouders en leerkrachten en ouders worden als ruim voldoende ervaren. De communicatie in het algemeen wordt als ruim voldoende ervaren, vooral dankzij de wekelijkse mails van leerkrachten en de e-mail nieuwsbrief.

Overige kanalen op sociale media hebben matige waarde en worden eigenlijk niet gebruikt.

Het nut van de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt niet gedeeld. De ALV zou enkel voor bijvoorbeeld budgetbesprekingen toegevoegde waarde hebben, niet onderwijs inhoudelijk. Zo zou wel de inhoud van de informatieavonden verbeterd kunnen worden.

De manier van toetsing vergt betere communicatie. Ouders lijken eigenlijk onvoldoende een beeld te hebben.

De bestuursleden en rol van het bestuur zijn minder zichtbaar.

 

Cultuurdagen

Interessant zijn de resultaten met betrekking tot de cultuurdagen. Daar zijn antwoorden verschillend ten aanzien van de tevredenheid over de geboden onderwerpen. Slechts de thema’s “Kinderboekenweek” en “Sinterklaas” worden door de meerderheid als nuttig ervaren. Suggestie is vooral jaarlijkse afwisseling te bieden en onderwerpen als topografie, geschiedenis en aardrijkskunde toe te voegen.

 

Locatie en bereikbaarheid

Locatie en daarmee dus ook de bereikbaarheid van de school blijven helaas een uitdaging.

 

Lesdagen en lestijden

Verdeeld zijn ouders over de mate waarmee de kinderen gestimuleerd moeten worden elke dinsdag naar school te komen. Moeheid na een lange dag op de reguliere school is en blijft lastig. Dit tast soms ook het plezier aan waarmee de kinderen naar school komen.

Verdeeld zijn ouders ook over de lestijden. Eigenlijk is 2,5 uur te kort en mag dit een uur verlengd worden, maar dan wordt de dag wel erg lang, of een half uurtje eerder beginnen en een half uur eerder stoppen. Of zelfs zaterdagochtend meer aanbieden. Veel kinderen hebben dan echter andere activiteiten. Kortom, een lastig vraagstuk.

 

Tot slot

Tot slot zijn vooral het enthousiaste team, de ongedwongen en gemoedelijke sfeer op school en andere Nederlands sprekende kinderen de alles grootste pluspunten om kinderen op het NTC onderwijs te laten volgen!

Lees ook