Onze school

Het NTC Luxemburg is een school voor Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar. Bij ons krijgen kinderen, iedere dinsdagmiddag, buiten schooltijd Nederlandse les, dus na de lessen die zij overdag op andere scholen in andere talen krijgen. We werken toe naar het eindniveau van de Nederlandse basisschool. Leerlingen die het Nederlands als eerste thuistaal hebben bereiken dat niveau doorgaans op 12-jarige leeftijd. Leerlingen met het Nederlands als tweede thuistaal halen dat niveau meestal als ze 14 zijn.

Het NTC Luxemburg is dus een ‘naschoolse school’ die een aanvullend programma verzorgt op het niet-Nederlandstalig dagonderwijs in Luxemburg. Bij ons geen rekenen, gymnastiek of biologie, maar exclusief aandacht voor taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur.

NTC Luxemburg_Inschrijfprocedure

Missie

Het NTC Luxemburg heeft als missie om kinderen te helpen de Nederlandse taal en cultuur goed te leren kennen. Bij een verhuizing naar Nederland of Vlaanderen kunnen onze leerlingen hierdoor zo goed als probleemloos verder op school. In Luxemburg kunnen zij vanuit een positieve eigen identiteit deelnemen aan de internationale samenleving.

Ons onderwijs sluit daarvoor nauw aan bij het taalonderwijs in Nederland en Vlaanderen en werkt toe naar de kerndoelen voor de deelvaardigheden van taal in het Nederlandse basisonderwijs.

Wij houden rekening met de specifieke behoeften van meertalige kinderen. Voor kinderen die het Nederlands minder goed beheersen richten we ons in eerste instantie vooral op het verwerven van mondelinge taalvaardigheden en uitbreiding van de woordenschat.

Onze vereniging

Het NTC Luxemburg is een asbl (association sans but lucratif), te vergelijken met een Nederlandse vereniging zonder winstoogmerk. De asbl heeft een bestuur dat (op afstand) verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de school. Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waar het bestuur verantwoording moet afleggen over de financiële gang van zaken en het gevoerde beleid. Alle ouders zijn automatisch lid van de asbl en worden als zodanig uiteraard uitgenodigd bij de ALV aanwezig te zijn en hun stem uit te brengen. Lees meer.

Stichting NOB

Nederlands onderwijs wereldwijd

Het NTC Luxemburg is aangesloten bij het NOB (Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland). Hierdoor ontvangt de school subsidie van de Nederlandse overheid en staat zij onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is hiermee gewaarborgd.

Door aansluiting bij het NOB heeft het NTC Luxemburg toegang tot uitgebreide expertise met betrekking tot basisonderwijs. Het bestuur en de coördinator hebben regelmatig contact met NOB adviseurs over het te volgen beleid. De leerkrachten volgen regelmatig bijscholingscursussen van het NOB. Bovendien maakt het NTC Luxemburg hierdoor ook deel uit van het wereldwijde netwerk van bijna 200 Nederlandse scholen met leerlingen in meer dan 120 landen.

NOB Kind met wereldbol in handen

Lesgeven in Grund

UNESCO Werelderfgoed

Sinds 1994 maken de voormalige vestingwerken van de Stad Luxemburg en haar oude stadswijken deel uit van het werelderfgoed van UNESCO. Wij zijn enorm trots dat onze school zich bevindt in dit unieke deel van Luxemburg. Sinds 2007 geven wij les in de Ecole du Grund in de oude benedenstad. Hier hebben wij drie eigen lokalen en een eigen gang. Te midden van groene valleien, waterlopen, de vele bruggen en majestueuze architectuur die zo kenmerkend is voor het Luxemburgse landschap geven wij onderwijs in Nederlandse taal en cultuur.  Lees meer.