Inspectierapport

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs waakt over de kwaliteit van het onderwijs op het NTC Luxemburg. Jaarlijks rapporteert NTC Luxemburg aan de inspectie en eens in de vier jaar brengt de inspectie een bezoek aan de school. In oktober 2016 vond het laatste inspectiebezoek plaats en het NTC kreeg wederom een positieve beoordeling.

Sinds het inspectiebezoek van 2012 is de kwaliteit van zowel het onderwijs als het beleid nog verder verbeterd. Het is de inspectie met name opgevallen hoe goed het NTC Luxemburg is met het planmatig vastleggen van beleid en onderwijs, en het voorbereiden, structureren en organiseren van de lessen. De inspectie geeft het onderwijsteam een grote pluim dat die gestructureerde aanpak niet ten koste gaat van flexibiliteit en de zorg voor het welbevinden van individuele leerlingen op momenten dat dat (onverwacht) nodig is. Dankzij die solide basis is er ruimte om deskundigheid te borgen en nog verder uit te breiden.

Het inspectierapport kunt u hier raadplegen.