NOB en Inspectie

Stichting NOB

Nederlands onderwijs wereldwijd

NTC Luxemburg is aangesloten bij NOB (Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland). Hierdoor ontvangt de school subsidie van de Nederlandse overheid en staat zij onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is hiermee gewaarborgd.

Door aansluiting bij NOB heeft NTC Luxemburg toegang tot uitgebreide expertise met betrekking tot basisonderwijs. Het bestuur en de schoolleider hebben regelmatig contact met NOB adviseurs over het te volgen beleid. De leerkrachten volgen regelmatig bijscholingscursussen van NOB. Bovendien maakt NTC Luxemburg hierdoor ook deel uit van het wereldwijde netwerk van bijna 200 Nederlandse scholen met leerlingen in meer dan 120 landen.

Logo Stichting NOB
NOB Kind met wereldbol in handen

Inspectierapport

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs waakt over de kwaliteit van het onderwijs op NTC Luxemburg. Jaarlijks rapporteert het NTC aan de inspectie en eens in de vier jaar brengt de inspectie een bezoek aan de school.

In februari 2022 vond het laatste inspectiebezoek plaats en kreeg het NTC wederom een positieve beoordeling. Sinds het inspectiebezoek van 2012 is de kwaliteit van zowel het onderwijs als het beleid nog verder verbeterd. Het is de inspectie met name opgevallen hoe goed NTC Luxemburg is met het planmatig vastleggen van beleid en onderwijs, en het voorbereiden, structureren en organiseren van de lessen. De inspectie geeft het onderwijsteam een grote pluim dat die gestructureerde aanpak niet ten koste gaat van flexibiliteit en de zorg voor het welbevinden van individuele leerlingen op momenten dat dat (onverwacht) nodig is. Dankzij die solide basis is er ruimte om deskundigheid te borgen en nog verder uit te breiden.

Klik op onderstaande button om het laatste inspectierapport te raadplegen.