Onderwijs

Aansluiting bij onderwijs in Nederland en België

De Nederlandse lessen op het NTC Luxemburg vinden iedere dinsdagmiddag plaats buiten de reguliere schooltijden. Op de Ecole du Grund krijgen de groepen 1 tot en met 8 les. Ons onderwijs is gericht op kinderen die het Nederlands redelijk goed beheersen, als eerste of tweede thuistaal. Wij noemen dat R1- en R2-leerlingen. Onze NTC-school bestaat dit schooljaar voor 35% uit R1-kinderen en voor 65% uit R2-kinderen.

Ons hoofddoel is dat onze leerlingen bij terugkeer naar Nederland of Vlaanderen goed aansluiting vinden bij het Nederlandse of Vlaamse taalonderwijs. De leerlingen ontwikkelen hiervoor kennis, inzicht en vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen.

Het belang van les in je moedertaal

Waarom kiezen voor een NTC-school?

Vaak kiezen ouders voor een NTC-school vanwege een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen. Alleen thuis Nederlands spreken blijkt soms onvoldoende voor een vlotte overgang naar het Nederlandstalige onderwijs. Kinderen in een meertalige situatie vertonen gewoonlijk een achterstand in woordenschat en spelling. Recent onderzoek laat zien dat kinderen die op een NTC-school in het buitenland hebben gezeten, geen noemenswaardige problemen hebben bij de terugkeer naar Nederland.

Ook ouders die niet verwachten terug te keren naar Nederland of Vlaanderen kiezen voor het NTC. Waarom?

 • Vaak gaan de kinderen van Luxemburgse Nederlanders en Vlamingen na hun middelbare school naar Nederland of België om verder te studeren. Gebrekkige kennis van het Nederlands is dan vaak een struikelblok.
 • Kennis van de moedertaal en de eigen achtergrond is belangrijk voor de ontwikkeling van een positieve identiteit bij kinderen.
 • Kinderen hebben meer mogelijkheden hun familieband met de Nederlandstalige ouder(s) te verstevigen, en ook die met de grootouders, ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Ook kunnen familieverhalen, rijmpjes, grapjes en Nederlandse liedjes beter worden doorgegeven.
 • Ook zijn er voordelen voor de dagschool: onderzoek laat zien dat een vreemde taal zich beter en sneller ontwikkelt als de moedertaal goed is en wordt ontwikkeld.

Meer weten over Nederlands onderwijs in het buitenland? Kijk op de website van het NOB (Stichting Nederlands Onderwijs  Buitenland).

NTC-Richtingen

Het NTC Luxemburg maakt onderscheid tussen drie verschillende richtingen op basis van het taalniveau van de leerling. Het niveau van de leerling bepaalt de richting.

=

Richting 1 (R1)

 • De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland.
 • Meestal is het Nederlands de eerste (meest gesproken) thuistaal.
 • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, beheerst hij/zij op 12-jarige leeftijd tenminste het niveau van het einde van de basisschool.
=

Richting 2 (R2)

 • De leerling heeft een achterstand van max. 2 jaar op leeftijdgenoten in Nederland.
 • Meestal is het Nederlands de tweede thuistaal.
 • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, beheerst hij/zij op 14-jarige leeftijd tenminste het niveau van het einde van de basisschool.
=

Richting 3 (R3)

 • De leerling heeft meer dan 2 jaar achterstand op leeftijdgenoten in Nederland.
 • De leerling spreekt slechts af en toe Nederlands thuis.
 • Of en wanneer de leerling het niveau van einde basisschool beheerst, verschilt per individuele leerling.

Het NTC Luxemburg biedt momenteel geen taallessen aan (R3).

Onze groepen en lesmethoden

 

Vanwege de grote niveauverschillen houden we onze klassen klein, met een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen. Iedere klas beschikt over een bevoegde leerkracht en een onderwijsassistent. Binnen de combinatiegroepen zetten we de lesmaterialen en lesvormen zo flexibel mogelijk in, om recht te doen aan niveauverschillen tussen leerlingen.

=

Groep 1-2

=

Groep 3 a/b

=

Groep 4 t/m 8

j

Beginnend geletterdheid

Focus op taal-, lees-, schrijfontwikkeling voor kleuters.

Lesmethode Ik & Ko

Uitbreiding van de woordenschat middels thema’s, liedjes en spelletjes.

Sociaal

Veel aandacht voor samen spelen, spreken en vrije expressie.

j

Technisch lezen en schrijven

Focus op klinkers, medeklinkers, tweetekenklanken.

Veilig Leren Lezen Kim versie

Luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen van letters. 

A/B Groep

Werken op niveau, waarbij de b-groep al gevorderde oefeningen maakt.

j

Doelmatig leren

Spreken, luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling en taalbeschouwing.

Taal Actief Malmberg

Weten wat je leert. Reflectiemomenten. Aandacht voor de woordenschat.

Niveauverschil

Werken op niveau, individueel of samen met een andere leerling.

Extra ondersteuning of privéles

Wij bieden momenteel geen taallessen aan kinderen voor wie het Nederlands een vreemde taal is (R3). Het NTC Luxemburg bemiddelt wel in extra ondersteuning of (semi-)privélessen. Deze lessen worden aangeboden door leerkrachten van het NTC. Indien de leerling op een bepaald moment het niveau bereikt van een R2-leerling kan hij of zij alsnog instromen in de klassikale lessen.

Neem voor meer informatie contact op met onze coördinator.