Onderwijs

Over ons onderwijs
Lees meer
ONS ONDERWIJS

Aansluiting bij onderwijs in Nederland en België

De Nederlandse lessen op NTC Luxemburg vinden plaats buiten de reguliere schooltijden. Op de Ecole du Grund krijgen de groepen 1 tot en met 8 les. Ons onderwijs is gericht op kinderen die het Nederlands redelijk goed beheersen, als eerste of tweede thuistaal. Wij noemen dat R1- en R2-leerlingen.

Ons programma

NTC Luxemburg werkt in de lessen aan

;

Goede beheersing van de Nederlandse taal

We werken toe naar het eindniveau van het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen dat de meeste leerlingen bereiken als ze 12 tot 14 jaar zijn (afhankelijk van de begin- en thuissituatie).

;

Actieve beleving van de Nederlandse en Vlaamse cultuur

Om de band met Nederland en Vlaanderen sterk te houden en de kennis van de eigen achtergrond te verdiepen. Zowel tijdens de reguliere lessen op dinsdag als tijdens Cultuurdagen.

Aandacht voor cultuur

Cultuurdagen

Cultuurdagen zijn onderdeel van het NTC Lesprogramma en vallen onder de 120 lesuren per schooljaar. Wij gaan daarom uit van de deelname van onze leerlingen! Jaarlijks terugkerende culturele thema’s zijn o.a.:

 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Koningsdag
 • Belgiëdag (een speciale dag met aandacht voor de Vlaamse cultuur)

Noteer onze cultuurdagen alvast in uw agenda!

TOETSMETHODES

Diatoetsen

Net als in Nederland, zijn ook NTC-scholen verplicht om de door de Inspectie van het Onderwijs verplicht gestelde methode onafhankelijke toetsen af te nemen; een technisch leestoets (verplicht vanaf groep 3), een spellingtoets (verplicht vanaf groep 4) en een begrijpend leestoets (verplicht vanaf groep 5).

Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt van de toetsen van Cito, maken wij vanaf schooljaar 2022-2023 gebruik van Dia toetsen.

 

NTC Richtingen

Verschillende taalniveaus van leerlingen

Binnen het NTC-onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen drie taalniveaus: de zogenaamde “richtingen”. Wat houden die richtingen precies in?

NTC-onderwijs is altijd een aanvulling op het lokale of internationale dagonderwijs. Verreweg de meeste NTC-scholen en -instellingen bieden zelfstandig NTC-onderwijs aan, naschools of in het weekend. Een klein deel biedt NTC-onderwijs geïntegreerd aan binnen een internationaal curriculum. Leerlingen volgen dan als het ware een vak “moedertaal” onder schooltijd op de internationale school. 
 
Gemiddeld krijgen leerlingen in het NTC-onderwijs drie uur per week Nederlands taal en cultuuronderwijs. Ter vergelijking: in Nederland en Vlaanderen krijgen leerlingen in het primair onderwijs ongeveer acht uur per week taalonderwijs. Daarnaast horen, zien en spreken zij vaak (voornamelijk) Nederlands op school en daarbuiten.

Kinderen en jongeren die NTC-onderwijs volgen zijn weliswaar Nederlandstalig, maar groeien op in een internationale context die niet (uitsluitend) Nederlandstalig is. Het taalniveau is van veel factoren afhankelijk: leeftijd, (taal)achtergrond van het gezin, de periode dat een kind buiten Nederland of Vlaanderen verblijft.

Kinderen en jongeren die NTC-onderwijs volgen zijn weliswaar Nederlandstalig, maar groeien op in een internationale context die niet (uitsluitend) Nederlandstalig is. Het taalniveau is van veel factoren afhankelijk: leeftijd, (taal)achtergrond van het gezin, de periode dat een kind buiten Nederland of Vlaanderen verblijft.

De leerling werkt in alle taaldomeinen toe naar:

 • het einddoel basisonderwijs: minimaal referentieniveau 1F en waar mogelijk streefniveau 2F en het einddoel voortgezet onderwijs: minimaal referentieniveau 2F, 3F of 4F.
 • De leerling werkt in alle taaldomeinen* toe naar eenzelfde einddoel als hij/zij zou doen in Nederland of Vlaanderen.
 Het moment dat deze doelen bereikt worden, kan per taaldomein enigszins verschillen.

* Categorieën van leerdoelen op het gebied van lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, begrippen en taalverzorging.

 • De leerling werkt in alle taaldomeinen (net als binnen richting 1) toe naar de referentieniveaus.
 • Voor VO-leerlingen kan vanaf referentieniveau 2F het einddoel ook zijn gericht op het Europees Referentiekader B1 of hoger*.
 • 
De leerling bereikt, vanwege de invloed van andere talen, deze doelen op een later moment dan hij/zij zou doen in Nederland of Vlaanderen. Het moment dat deze doelen bereikt worden, kan per taaldomein verschillen.

* Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) biedt een instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven. Het wordt in toenemende mate gebruikt in zowel het vreemdetalenonderwijs als in het onderwijs Nederlands aan anderstaligen. Het ERK onderscheidt 5 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren) en 6 niveaus van taalbeheersing, van beginner tot bijna moedertaalspreker. De niveaus heten van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

 • De leerling werkt toe naar de doelen die gebaseerd zijn op basale communicatieve functies zoals beschreven in het Europees Referentiekader A1 en A2.
 • De leerling leert Nederlands als nieuwe taal* . Doelstellingen worden op maat geformuleerd en kunnen per taaldomein verschillen.

* De leerling is nauwelijks aanspreekbaar in het Nederlands. Thuis wordt geen of nauwelijks Nederlands gesproken, ook al is mogelijk een van de ouders Nederlandstalig.

NTC Luxemburg biedt momenteel geen taallessen aan (R3).

NTC Groep 3 aan het werk

Extra ondersteuning of privéles

Wij bieden momenteel geen taallessen aan kinderen voor wie het Nederlands een vreemde taal is (R3). NTC Luxemburg bemiddelt wel in extra ondersteuning of (semi-)privélessen. Deze lessen worden aangeboden door leerkrachten van het NTC. Indien de leerling op een bepaald moment het niveau bereikt van een R2-leerling kan hij of zij alsnog instromen in de klassikale lessen.

Neem voor meer informatie contact op met onze schoolleider.

Reviews

Wat ouders over ons zeggen

“Wij zijn recent verhuisd naar Nederland en onze kinderen hebben twee jaar doorgebracht op het NTC in Luxemburg; van groep 1 tot en met groep 3. Tijdens hun tijd op het NTC zijn ze allebei met sprongen vooruit gegaan en in zoverre zelfs dat ze vrij moeiteloos konden doorstromen in de volgende groepen op school in Nederland. Daarnaast hebben ze een hele leuke tijd gehad, waarbij ze veel tijd konden doorbrengen met andere Nederlandstalige kinderen en hebben ze veel opgestoken van de Nederlandse en Vlaamse cultuur tijdens de hele leuke cultuurdagen! De vakantieweek in Luxemburg is ook een aanrader! Altijd gezellig en goede sfeer!!”

Joost
vader van Eefje en Lucas

“Onze dochters zitten sinds 2020 op het NTC, omdat mijn vrouw en ik het belangrijk vinden dat ze ook Nederlands leren voor als we in de toekomst terug zouden verhuizen naar Nederland. Ondanks dat ze het soms moeilijk vinden om na de dagschool weer naar (de Nederlandse) school te gaan, hebben ze er veel vriendinnetjes en komen ze altijd enthousiast uit de les. Ze leren goed Nederlands lezen en schrijven en gaan met veel plezier naar de Cultuurdagen. Het is fijn dat ze hierdoor ook iets meekrijgen van Nederlandse cultuur en feesten zoals Sinterklaas en Koningsdag.”

Piet Hein
vader van Sophie en Roos

“Onze beide dochters zijn begonnen bij het NTC toen ze 4 jaar oud waren. Wij vinden het belangrijk dat ze de Nederlandse taal machtig blijven. Voor hunzelf, voor hun Nederlandse identiteit, maar ook voor het contact met de Nederlandse familie en voor de toekomst met aansluiting in Nederland. Ook het contact met Nederlandse leeftijdsgenootjes, en de Nederlandse/Belgische tradities blijven volgen vinden wij belangrijk. De lessen op het NTC zijn enorm leuk & leerzaam en de meiden komen altijd enthousiast thuis. Een vrije middag opofferen is niet niks, maar het is het dubbel en dwars waard om vol te houden want ze leren een ontzettend goede basis. Het NTC is een verrijking voor ons. Wij zijn enorm blij dat we deze optie hier in Luxemburg hebben.”

Lotte
moeder van Evelijn en Isabel

“Onze twee dochters waren leerling aan het NTC. Daar werd steeds met heel veel zin naartoe gegaan. Pedagogisch heel robust, toffe sfeer, prima omkadering en boeiende cultuurdagen.”

Tom en Sabrina
ouders van Tania

Snel naar

Onze school

Wij geven iedere dinsdagmiddag Nederlandse taalles aan Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Luxemburg wonen.

Lees meer

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u naast onze missie en visie allerlei praktische informatie over onze school en ons onderwijs.

Lees meer

Inschrijven

Schrijf uw kind nu in voor schooljaar 2024-2025. Inschrijven kan tot uiterlijk 31 mei 2024. Wees er snel bij, want plekken zijn beperkt!

Lees meer