ons onderwijs

Groep 1-2
Lees meer
Groep 1-2

beginnende geletterdheid

In groep 1 en 2 ligt de focus op ‘beginnende geletterdheid’; taal-lees- en schrijfontwikkeling voor kleuters. Wij werken met de lesmethode van Zwijsen Ik & Ko en hebben verschillende tussendoelen. Aan de hand van thema’s, liedjes en spelletjes wordt er intensief gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen, spreken en vrije expressie.

Lesmethode

Zwijsen Ik & Ko

Uitbreiding woordenschat middels thema’s, liedjes en spelletjes.