ons onderwijs

Groep 3
Lees meer
Groep 3

Een stevige basis in leren lezen en schrijven

In groep 3 beginnen onze leerlingen met lezen en schrijven. In deze groep leggen wij een stevige basis voor de rest van de basisschoolperiode. De focus ligt op het aanleren van de verschillende letters (klinkers en medeklinkers) en klanken (bijv. korte en lange klanken en tweetekenklanken) in verschillende woordcombinaties. De leerlingen leren letters door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen. Er wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat, begrijpend en technisch lezen.

Groep 3 kent doorgaans een doorlooptijd van 2 jaar om een stevige basis te garanderen voor de daarop volgende jaren.

Lesmethode

Zwijsen Veilig leren lezen (kim versie)

Veilig leren lezen is al generaties lang de meest gebruikte en meest succesvolle methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3. Maar liefst 80 procent van alle kinderen in Nederland leert lezen en spellen met deze methode. Ruim 5000 scholen werken met de meest recente versie: de kim-versie. Hierin zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt.

In Veilig leren lezen kim-versie vormen de klank en letter het uitgangspunt. Leerlingen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten. (Bron: Zwijsen)

Het onderwijsaanbod voor de verschillende NTC-richtingen verschilt zowel in leerstofinhoud als in de ordening van de leerstof. Binnen de Veilig leren lezen methode bestaat ook een versie voor gevorderde leerlingen (Zon) of moeilijk lerende kinderen (Ster) – deze laatste methode gebruiken wij niet, omdat wij geen lessen bieden aan R3 leerlingen.

groep 3a/b

Groep 3 in één of twee jaar

Groep 3 is verdeeld in groep 3a en 3b. Omdat wij slechts één middag in de week tot onze beschikking hebben in vergelijking tot een 5-daagse lesweek in Nederland en de Veilig Leren Lezen lesstof niet in een jaar behandeld kan worden, behandelen wij een deel van de kernen in een tweede lesjaar, wij noemen deze groep voor het gemak 3b. 

Of een leerling groep 3 in 1 tot 1,5 jaar of 2 jaar afrondt, hangt uiteindelijk af van de ontwikkeling van de leerling. Leerlingen die dit aankunnen, zullen in groep 3b al eerder starten met lesstof van groep 4 (Malmberg Taal actief). De meeste (met name R2) NTC-leerlingen doen gemiddeld 2 jaar over groep 3. 

Wij volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen zeer nauw en zetten onze lesmaterialen en lesvormen zo flexibel mogelijk in, om recht te doen aan de niveauverschillen tussen leerlingen. Alles voor een stevige basis om uiteindelijk door te stromen naar groep 4.