ons onderwijs

Groep 4 t/m 8
Lees meer
Groep 4 t/m 8

doelmatig leren

In ons derde lokaal krijgen de groep 4 tot en met 8 les, onder leiding van twee bevoegde leerkrachten. Hierbij is een leerkracht contactpersoon voor ouders van groep 4 en 5 leerlingen, en een leerkracht voor groep 7 en 8 leerlingen. Dit schooljaar hebben wij geen leerlingen in groep 6.

Omdat wij in deze groepen te maken hebben met veel niveauverschillen werken wij met een circuitsysteem. De leerlingen volgen een lesprogramma op hun eigen niveau en behandelen iedere 10 tot 20 minuten verschillende onderdelen op het gebied van spreken, luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling en taalbeschouwing. De leerlingen werken individueel, in groepen of tweetallen, onder begeleiding van de leerkracht of zelfstandig. De lessen beginnen en eindigen altijd klassikaal.

Lesmethode

malmberg taal actief

Kinderen goed leren communiceren – dát is het doel van Taal actief. Wie goed kan communiceren, is beter in staat om te leren en te groeien. Taal actief maakt kinderen bewust van de kracht van taal. Ze passen wat ze geleerd hebben actief toe en groeien zo in taal. (Bron: Malmberg)

Ook in de groepen 4 tot en met 8 is er veel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat. Als extra ondersteuning gebruiken wij daarom naast Taal actief ook de methode Tijd voor Taal vanwege hun handige woordpakketten.

Weten wat je leert. Door verschillende reflectiemomenten in de lessen in te bouwen wordt getoetst of leerlingen de lesstof begrijpen en kunnen toepassen.