ons onderwijs

Groep 4 t/m 8
Lees meer
Groep 4 t/m 8

doelmatig leren

In ons derde lokaal krijgen dit schooljaar de groepen 4 tot en met 6 les, onder leiding van twee bevoegde leerkrachten. Hierbij is een leerkracht contactpersoon voor ouders van groep 4 leerlingen, en een leerkracht voor groep 5 en 6 leerlingen. Dit schooljaar hebben wij geen leerlingen in groep 7-8.

Omdat wij in deze groepen te maken hebben met veel niveauverschillen werken wij met een circuitsysteem. De leerlingen volgen een lesprogramma op hun eigen niveau en behandelen iedere 10 tot 20 minuten verschillende onderdelen op het gebied van spreken, luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling en taalbeschouwing. De leerlingen werken individueel, in groepen of tweetallen, onder begeleiding van de leerkracht of zelfstandig. De lessen beginnen en eindigen altijd klassikaal.

Lesmethode

malmberg taal actief

Kinderen goed leren communiceren – dát is het doel van Taal actief. Wie goed kan communiceren, is beter in staat om te leren en te groeien. Taal actief maakt kinderen bewust van de kracht van taal. Ze passen wat ze geleerd hebben actief toe en groeien zo in taal. (Bron: Malmberg)

Ook in de groepen 4 tot en met 8 is er veel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat. Als extra ondersteuning gebruiken wij daarom naast Taal actief ook de methode Tijd voor Taal vanwege hun handige woordpakketten.

Weten wat je leert. Door verschillende reflectiemomenten in de lessen in te bouwen wordt getoetst of leerlingen de lesstof begrijpen en kunnen toepassen.

DITAAL LEREN

AANVULLENDE EDUCATIEVE MATERIALEN

Naast de reguliere lesmethodes beschikt NTC Luxemburg over verschillende aanvullende educatieve materialen om onze leerlingen specifiek te kunnen uitdagen. Zo wordt er regelmatig online gewerkt op de Chromebooks in de klas en beschikt het NTC over een licentie
voor Junior Einstein https://www.taal-oefenen.nl. Via dit platform kunnen verschillende spellingsoefeningen worden gedaan.

Sinds juli 2022 presenteert Junior Einstein ook een nieuw programma om het lezen te stimuleren: LeesBaas! De focus ligt hierbij
op leesplezier. Kinderen van de basisschoolleeftijd kiezen een boek dat ze graag willen lezen, lezen het boek uit en maken vervolgens een quiz.

Ook wordt gebruik gemaakt van educatief spelmateriaal om de lessen aantrekkelijk te houden voor de leerlingen (bijv. Kahoot, maar ook bord-/ of kaartspellen).