Verschillende niveaus

NTC-Richtingen

Op basis van het taalniveau van de leerlingen wordt er in het NTC onderscheid gemaakt tussen richtingen.  Het niveau van de leerling bepaalt de richting van de leerling.

Richting 1

  • De leerling heeft het niveau van leeftijdsgenoten in Nederland.
  • Meestal is het Nederlands de eerste (meest gesproken) thuistaal.
  • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd tenminste het niveau van het einde van de basisschool beheersen.

Richting 2

  • De leerling heeft een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland.
  • Meestal is het Nederlands de tweede thuistaal.
  • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen zal hij op uiterlijk 14-jarige leeftijd het niveau van het einde van de basisschool  beheersen..

Richting 3

  • De leerling heeft een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland.
  • Meestal spreken de kinderen thuis maar af en toe Nederlands.
  • Of en wanneer de leerling het niveau van het einde van de basisschool  beheerst, verschilt per individuele leerling.

Ons onderwijs is met name gericht op kinderen die het Nederlands als eerste of tweede thuistaal beheersen, de  R1- en R2-leerlingen dus. Bij hoge uitzondering kan de school besluiten een kind uit de R3- richting  te plaatsen. Indien u hier vragen over heeft, kunt u steeds terecht bij onze coördinator via coordinator@ntc.lu.