Wat krijg je mee op het NTC?

Het NTC werkt in de lessen aan:

  • een goede beheersing van de Nederlandse taal.
    We werken toe naar het eindniveau van het basisonderwijs dat de meeste leerlingen bereiken als ze 12 tot 14 jaar zijn (afhankelijk van de begin-  en thuissituatie).
  • een actieve beleving van de Nederlandse en Vlaamse cultuur, om de band met Nederland en Vlaanderen sterk te houden en de kennis van de eigen achtergrond te verdiepen.

Waarom kiezen ouders voor het NTC?

Vaak is een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen de reden. Alleen thuis Nederlands spreken blijkt soms onvoldoende voor een vlotte overgang naar het Nederlandstalige onderwijs. Kinderen in een meertalige situatie vertonen gewoonlijk een achterstand in woordenschat en spelling. Recent onderzoek laat zien dat kinderen die op een NTC-school in het buitenland hebben gezeten, geen noemenswaardige problemen hebben bij de terugkeer naar Nederland. Meer achtergrond hierover kan u lezen op de website van de Stichting Nederlands Onderwijs in het buitenland: www.stichtingnob.nl.

Ook ouders die niet verwachten terug te keren naar Nederland of Vlaanderen kiezen voor het NTC. Waarom?

  • Vaak gaan de kinderen van Luxemburgse Nederlanders en Vlamingen na hun middelbare school naar Nederland of België om hogere studies aan te vatten. Gebrekkige kennis van het Nederlands is dan vaak een struikelblok.
  • Kennis van de moedertaal en de eigen achtergrond is belangrijk voor de ontwikkeling van een positieve identiteit bij kinderen.
  • Kinderen hebben meer mogelijkheden hun band met de Nederlandstalige ouder(s) te verstevigen, en ook die met de grootouders, ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Ook kunnen familieverhalen, rijmpjes, grapjes en Nederlandse liedjes beter worden doorgegeven.
  • Ook zijn er voordelen voor de dagschool: onderzoek laat zien dat een vreemde taal zich beter en sneller ontwikkelt als de moedertaal goed is en wordt ontwikkeld.