Organisatie

  • U bent hier:
  • Home
  • Organisatie

NTC Luxemburg is een asbl (association sans but lucratif), te vergelijken met een Nederlandse vereniging zonder winstoogmerk. De asbl heeft een bestuur dat (op afstand) verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de school. Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waar het bestuur verantwoording moet afleggen over de financiële gang van zaken en het gevoerde beleid. Alle ouders zijn automatisch lid van de asbl en worden als zodanig uiteraard uitgenodigd bij de ALV aanwezig te zijn en hun stem uit te brengen.

In dit menu vertellen we u meer over de missie en de geschiedenis van het NTC Luxemburg, en leggen we ook uit op welke manier het NTC samenwerkt met de Stichting NOB en de Inspectie van het Onderwijs. U kunt hier ook terecht voor alle officiële documenten van NTC Luxemburg asbl.