Missie

Het NTC Luxemburg heeft als missie om kinderen te helpen de Nederlandse taal en cultuur goed te leren kennen. Bij een verhuizing naar Nederland of Vlaanderen kunnen onze leerlingen hierdoor zo goed als probleemloos verder op school. In Luxemburg kunnen zij vanuit een positieve eigen identiteit deelnemen aan de internationale samenleving.

Ons onderwijs sluit daarvoor nauw aan bij het taalonderwijs in Nederland en Vlaanderen en werkt toe naar de kerndoelen voor de deelvaardigheden van taal in het Nederlandse basisonderwijs.

Wij houden rekening met de specifieke behoeften van meertalige kinderen, en voor kinderen die het Nederlands minder goed beheersen richten we ons in eerste instantie vooral op het verwerven van mondelinge taalvaardigheden en uitbreiding van de woordenschat.