Stichting NOB

NTC Luxemburg is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (sNOB). Hierdoor ontvangt de school subsidie van de Nederlandse overheid en staat zij onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is hiermee gewaarborgd. Over de subsidieregeling voor de NTC-scholen is de laatste maanden veel commotie geweest. Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij u graag door naar de website van de Stichting NOB. Ouders van ingeschreven leerlingen worden ook via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van belangrijke wijzigingen.

Door aansluiting bij de Stichting NOB heeft het NTC Luxemburg eveneens toegang tot een uitgebreide expertise en breed netwerk. Het bestuur en de coƶrdinator hebben regelmatig contact met adviseurs van het NOB over het te volgen beleid. De leerkrachten volgen regelmatig bijscholingscursussen van de Stichting NOB. Ook heeft het team en bestuur via de NOB contact met andere NTC-scholen in het buitenland.