Inschrijven

Voor het schooljaar 2020/2021 bedraagt het lesgeld €700,- voor het eerste en €600,- voor het tweede kind uit hetzelfde gezin, en €500,- voor het derde en vierde kind uit hetzelfde gezin.

Via deze link kunt u uw kind(eren) inschrijven: klik hier 

Voor nieuwe inschrijvingen wordt een inschrijfgeld gevraagd van €100,-. Dit bedrag dient gelijktijdig met het inzenden van het inschrijfformulier aan NTC Luxemburg asbl te worden overgemaakt op rekening:   IBAN LU 74 0019 1455 4614 9000 (BCEELULL). Pas na het betalen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief en wordt er een plaats voor uw kind gereserveerd. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het te betalen lesgeld. 

Inschrijven in de loop van het schooljaar

Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen op twee momenten instromen: per 1 januari en per 1 april. Inschrijvingen dienen  in verband met de intake en de niveaubepaling van uw kind uiterlijk voor 1 december en 1 maart te zijn ontvangen. Een leerling die start per 1 januari betaalt 70 % van het volledige lesgeld. Een leerling die start per 1 april betaalt 40 % van het volledige lesgeld.

Als een leerling tijdens het schooljaar om gegronde redenen en in overleg met de directeur stopt met het volgen van de lessen van NTC Luxemburg, moet dit schriftelijk/per e-mail aan het secretariaat worden gemeld. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging zal, rekening houdend met vaste kosten die zijn gemaakt, een deel van het betaalde lesgeld worden teruggestort. Een leerling die stopt per 1 januari, krijgt 50% van het volledige lesgeld gerestitueerd. Een leerling die stopt per 1 april krijgt 20% terug.