Lestijden

Iedere dinsdagmiddag Nederlandse les

Alle lessen van NTC Luxemburg vinden op dinsdagmiddag van 15:30 tot 18:00 plaats in de Ecole du Grund, Bisserwee 12, in Luxemburg (Grund).

 

NTC Luxemburg_Inschrijfprocedure

Wat doen we tijdens de les?

Een lesdag ziet er ongeveer als volgt uit:

Tijd Activiteit
15:15 uur Schooldeuren open. Kinderen wassen hun handen bij
binnenkomst, hangen hun jas op de kapstok, gaan de klas in
en leveren hun huiswerk in bij de leerkracht.
Ze gaan aan de slag met een individuele taaloefening.
15:30 uur De schooldeur sluit. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn.
De les start klassikaal. Vervolgens werkt iedere leerling op zijn
of haar eigen niveau (individueel, in groepjes of klassikaal) aan
diverse taaloefeningen.
16:45 uur PAUZE
18:00 uur De lessen eindigen. Schooldeur open voor ophalende ouders.

Wat heeft uw kind nodig voor schooljaar 2022-2023?

Aan te schaffen lesmaterialen 2022-2023

Wij hopen uw kind aankomend schooljaar bij NTC Luxemburg te mogen begroeten. Voor schooljaar 2022-2023 verzoeken wij leerlingen vanaf groep 3 om zelf een deel van hun schoolmaterialen te verzorgen. Het is een feest voor de leerlingen om zelf hun schoolspulletjes uit...