Lestijden

Alle lessen vinden op dinsdag plaats in de Ecole du Grund, Bisserwee 12, Luxembourg (Grund).

Voor de lesdag geldt de volgende indeling:

15.15 uur Schooldeuren open, kinderen kunnen alvast in de klassen, hun huiswerk inleveren bij de meester of juf en aan de slag met een individuele taaloefening.
15.30 uur Klasdeuren en schooldeur sluiten. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn!
17.45 uur Schooldeur open voor ophalende ouders.
18.00 uur Klassen uit, lessen afgelopen.