Lestijden

Iedere dinsdagmiddag Nederlandse les

Alle lessen van NTC Luxemburg vinden op dinsdagmiddag van 15:30 tot 18:00 plaats in de Ecole du Grund, Bisserwee 12, in Luxemburg (Grund).

 

NTC Luxemburg_Inschrijfprocedure

Wat doen we tijdens de les?

Een lesdag ziet er als volgt uit:

Tijd Activiteit
15:15 uur Schooldeuren open. Kinderen wassen hun handen,
gaan de klas in en leveren hun huiswerk in bij de leerkracht.
Ze gaan aan de slag met een individuele taaloefening.
15:30 uur De schooldeur sluit. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn.
De les start klassikaal. Vervolgens werkt iedere leerling op zijn
of haar eigen niveau (individueel, in groepjes of klassikaal) aan
diverse taaloefeningen.
16:30 uur PAUZE
17:45 uur De lessen eindigen voor groep 1-2. Schooldeur open voor
ophalende ouders.
18:00 uur De lessen eindigen voor groep 3 t/m 8. Schooldeur open voor
ophalende ouders.