Lestijden

Alle lessen van het NTC Luxemburg vinden op dinsdagmiddag plaats in de Ecole du Grund, Bisserwee 12, in Luxemburg (Grund).

De lesdag ziet er als volgt uit:

15.15 uur

Schooldeuren open. Kinderen kunnen de klas in en hun huiswerk inleveren bij de juf. Ze gaan aan de slag met een individuele taaloefening.

15.30 uur

De schooldeur sluit. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn.

16.30 uur

Pauze (In verband met Covid-19 maatregelen gaan de klassen om de beurt naar buiten).

17.45 uur

De lessen eindigen voor groep 1-2. Schooldeur open voor ophalende ouders.

18.00 uur

De lessen eindigen voor groep 3 t/m 8. Schooldeur open voor ophalende ouders.