ons onderwijs

Toetsing
Lees meer
Toetsmethodes

Een onafhankelijk meetmoment om de ontwikkeling in beeld te krijgen

Net als in Nederland, neemt ook NTC Luxemburg de door het Inspectie van het Onderwijs verplicht gestelde methode onafhankelijke toetsen af in de klas (halverwege het schooljaar):

  • Een technisch leestoets (vanaf groep 3)
  • Een spellingtoets (vanaf groep 3)
  • Een begrijpend leestoets (vanaf groep 5)

Samen met de informatie die de leerkracht vanuit andere meetmomenten of observaties verkrijgt, is voor een NTC-school een eenmalig onafhankelijk meetmoment per jaar voldoende om de ontwikkeling van onze leerlingen goed in beeld te hebben. De leerkracht kan tijdig bijsturen en onze leerlingen krijgen de beste kans om hun talenten te ontwikkelen.

 

methodeonafhankelijke toetsen

Diatoetsen

Vanaf schooljaar 2022-2023 maakt NTC Luxemburg gebruik van de methodeonafhankelijke toetsen van Dia. Diatoetsen maken de ontwikkeling van de leerling zichtbaar en helpen te kijken naar de groeipotentie van iedere leerling. Toetsen om verder te komen, niet om af te rekenen. Met de volgtoetsen taal krijgen we inzicht in de leesvaardigheid, de woordenschat en de spelvaardigheid van onze leerlingen en hun groei.

Toetskalender

Welke toetsen wanneer?

De methodeonafhankelijke toetsen nemen wij af in februari en maart na de voorjaarsvakantie.

 

Technisch Lezen - AVI & DMT toets

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Spelling - Diaspel

Bij Diaspel worden leerlingen getoetst op woordspelling door middel van een digitaal dictee. Vanaf eind groep 6 worden de toetsen uitgebreid met werkwoordspelling, interpunctie en begrippen.

Begrijpend Lezen - Diatekst

De toets Diatekst bestaat uit zes leesteksten, waarbij de tekstsoorten variëren. In de toetsen komen zakelijke teksten (informatief, betogend en instructief) en verhalende teksten aan bod.
Bij iedere tekst worden ongeveer 10 vragen gesteld. Dit kunnen meerkeuzevragen zijn, maar ook open vragen of vragen waarbij meerdere antwoorden goed zijn. De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. Voor groep 3, 4 en 5 komen naast leesteksten ook luisterteksten aan bod. Begrijpend luisteren wordt getoetst met aansprekende animaties.

Lezerstypen

De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van hun lezerstype op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen.

Woordenschat - Diawoord

Diawoord toetst de woordkennis. Dit geeft extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat van een leerling is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegripppen en abstracte begripppen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’.