Kan ik de inschrijving annuleren?

Eventuele annulering van een aanmelding kan alleen schriftelijk (per mail) plaatsvinden. Indien op verzoek een annulering plaatsvindt, is de aanmelder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Bij annulering tussen februari en mei: € 20,- administratiekosten

Bij annulering van mei tot en met juli: € 100,- (de aanbetaling)

Bij annulering vanaf twee weken voor aanvang: € 275,- 

In geval van annulering door overmacht (zoals bijvoorbeeld overlijden of ziekte) kan het bestuur van het NTC besluiten tot afwijking van bovenvermelde annuleringskosten.