Mijn kind wordt bijna 4 mag hij/zij ook meedoen?

Voor deelname aan de vakantieweek hanteren we dezelfde leeftijdsgrens als voor leerlingen die op het NTC zitten. Dit houdt in dat kinderen 4 jaar moeten zijn op de dag van aanvang van de vakantieweek.