Tot wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Het kan zijn dat alle beschikbare plekken op een gegeven moment vergeven zijn. Schrijf je dus zo snel mogelijk in. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, kunt u uw kind tot uiterlijk 1 week van te voren nog opgeven. We communiceren via facebook en deze website of er nog beschikbare plaatsen zijn.