Wie zijn we?

NTC Luxemburg is een school voor Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar.  Bij ons krijgen kinderen buiten schooltijd Nederlandse les, dus na de lessen die zij overdag op andere scholen in andere talen krijgen. We werken toe naar het eindniveau van de Nederlandse basisschool. Leerlingen die het Nederlands als eerste thuistaal hebben bereiken dat niveau doorgaans op 12-jarige leeftijd. Leerlingen met het Nederlands als tweede thuistaal halen dat niveau meestal als ze 14 zijn.

Het NTC Luxemburg is dus een ‘naschoolse school’ die een aanvullend programma verzorgt op het niet-Nederlandstalig dagonderwijs in Luxemburg. Bij ons dus geen rekenen, gymnastiek of  biologie, maar exclusief aandacht voor taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur.